bu daha başlangıçtı... ve toz bulutuyken düşler kendi etrafında dönerek topladı eşi dostu adsız arkadaşları. kah soğudu kabuk oldu kah özünde yandı eridi.. gözyaşından çok yağmur yağdı bu düş yığınına göller denizler oluştu.. hayat buldu ilk aşkıyla yeşerdi orman oldu.. ilk rüyası evrimleşti, ehilleşti. önce düşler kolonisini en son imparatorluğunu kurdu. aç gözlü savunmasız krallığı düşlerin. taştı diğer düşlere.. nam saldı. savunmasızlığı diğerlerinin korkusu oldu..
...
savaşlar geçmek bilmiyordu.. yoruldu son imparator ve tahtını körlere bıraktı.. bıraktığı yerde kalsın diye düşleri.. ve ışık arayan oldu bilmiyordu kör dediği yine kendi bencilliğiydi..
...
ışık için biraz daha... ölmeden önce yine görebilmek için...

onur
isim. Fransızca; honneur 1. İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, şeref, öz saygı, haysiyet, izzetinefis.
2. Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, şeref, itibar:
"Çokbilmiş görünmek, onuruna toz kondurmak istemez."
T. Buğra. kaynak: Türk Dil Kurumu

dna